Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz procedur związanych z klasyfikowaniem uczniów

1.21 grudnia 2020 r.(poniedziałek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
2.22 stycznia 2021 r. (piątek)Wystawienie ocen śródrocznych
3.23 marca 2021 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego(dotyczy tylko klas trzecich Liceum)
4.16 kwietnia 2021 r. (wtorek)Wystawienie przewidywanych ocen rocznych uczniom klas trzecich Liceum
5.23 kwietnia 2021 r.
(piątek)
Wystawienie ocen rocznych uczniom klas trzecich
6.18 maja 2021 r. (wtorek)Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)
7.10 czerwca 2021 r. (czwartek)Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
8.21 czerwca 2021 r. godz. 9:00 (poniedziałek)Wystawienie ocen rocznych