Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz zebrań Rady Pedagogicznej

1.27-28.08.2020 r. Zebrania Rady Pedagogicznej
2.9.10.2020 r.
(piątek)
Wyjście integracyjne nauczycieli
3.Październik-Listopad
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
4.22.01.2021 r. godz. 14:45
(piątek)
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
5.22.01.2021 r. godz. 14:45 (piątek)Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej; podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego
6.Luty-Marzec
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
7.26.04.2021 r. godz. 14:45 (poniedziałek)Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas trzecich Liceum
8.28.04.2021 r. godz. 14:45
(środa)
Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klas trzecich Liceum
9.21.06.2021 r. godz. 14:45  (poniedziałek)Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas pierwszych i drugich Liceum
10.25.06.2021 r.
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021