Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koncepcja pracy szkoły

Uczniowie XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika…

…wnikliwie badają otaczający ich świat. Rozwijają swoją naturalną ciekawość. W szkole zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności by prowadzić własne badania i potrafić samodzielnie się uczyć. Uczniowie są aktywni i lubią się zdobywać wiedzę, a pasja poszerzania swoich horyzontów będzie towarzyszyć im przez całe życie.

…są kompetentni. Analizują koncepcje, idee i problemy zarówno lokalne jak i globalne. Dzięki temu zdobywają dogłębną i rzeczową wiedzę oraz pogłębiają rozumienie wielu tematów w szerokim, acz zrównoważonym, spektrum dyscyplin naukowych.

…są myślicielami. Aktywnie podejmują się rozwiązywania skomplikowanych problemów wykorzystując umiejętności zarówno krytycznego jak i kreatywnego myślenia, a podejmowane przez nich decyzje są etyczne, przemyślane i dobrze uzasadnione.

…są osobami komunikatywnymiPosługując się kilkoma językami, potrafią w sposób asertywny i twórczy przekazywać informacje i wyrażać myśli. Chętnie współpracują z innymi.

…trzymają się zasadW swoim postępowaniu kierują się szczerością i są wierni swoim przekonaniom. Są ludźmi prawymi. Mają poczucie sprawiedliwości. Szanują godność jednostek, grup i społeczności. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny i wynikające z nich konsekwencje.

…cechują się otwartością na inne poglądy. Znają i rozumieją własną kulturę, historię i swoje w niej miejsce. Jednocześnie, chętnie zapoznają się z perspektywą, wartościami i tradycjami innych osób i społeczności. Przed wydaniem osądu analizują wiele różnych stanowisk, dzięki czemu ciągle się rozwijają.

…są wrażliwi. W obliczu potrzeb i uczuć innych osób kierują się empatią, współczuciem i szacunkiem. Chętnie angażują się w pracę społeczną, niosąc pomoc potrzebującym jak również dbając o środowisko.

…nie boją się podejmowania ryzykaNowe sytuacje stanowią dla nich wyzwanie, które podejmują odważnie lecz z rozwagą. Nowe sytuacje, role i strategie są dla nich okazją do doskonalenia własnej niezależności. Potrafią odważnie i komunikatywnie bronić swoich przekonań.

…rozwijają się harmonijnieRozumieją znaczenie intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej równowagi w dążeniu do szczęścia własnego i innych ludzi.

…wykazują się krytyczną refleksjąPotrafią poddać własny proces zdobywania wiedzy uważnemu namysłowi. Są w stanie ocenić i zrozumieć zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia tak, by umiejętnie wspierać własny rozwój i uczenie się.