Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terminy spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu rodzicom uczniów i uczniom w roku szkolnym 2020/2021

6 września 2020 r.
(środa)
Rodzice uczniów wszystkich klas:17:30 – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców)
21 października 2020 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów 
21 grudnia 2020 r.
(poniedziałek)
 17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
27 stycznia 2021 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów,
              informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
24 marca 2021 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3 Liceum.
14 kwietnia 2021 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum,pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas 3 Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 16 kwietnia 2021 r. (piątek).
20 kwietnia 2021 r.
(wtorek)
upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas 3 Liceum.
19 maja 2021 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2 Liceum,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
9 czerwca 2021 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 i 2 Liceumpisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek).
15 czerwca 2021 r.(wtorek)upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.